Regulamin

Regulamin

Regulamin pobytu w ośrodku wczasowym „TINA” w Jarosławcu

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub e-mailem.
 • Wpłaty zadatku należy dokonać do 7 dni od momentu rezerwacji lub w terminie uzgodnionym na numer konta (podane w kontaktach).
 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto ośrodka w określonym terminie.
 • Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 • Jednocześnie wpłata zadatku równa sie z akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji. W razie rezygnacji, zadatek jest BEZZWROTNY.
 • Każda osoba po przyjeździe na miejsce zobowiązana jest dokonać formalności meldunkowych oraz zapłaty opłaty miejscowej ustalonej przez Urząd Gminy w Postominie. W przypadku kontroli przez UG Postomino za brak meldunku i uiszczenia opłaty meldunkowej odpowiedzialność ponosi wczasowicz. Przy załatwieniu formalności niezbędne są dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
 • W przypadku nie zwrócenie wypożyczonego sprzętu wypożyczalnia dochodzić będzie swoich praw na drodze prawnej.
 • Klucze do domku wczasowicz otrzymuje w dniu przyjazdu od godziny 16:00.
 • Wczasowicz zdaje klucze od domku w dniu odjazdu do godziny 11:00.
 • Na terenie ośrodka bezwzględnie nie wolno przetrzymywać zwierząt domowych z wyjątkiem psów z aktualną kartą szczepień. Obowiązek smyczy i kagańca.
 • Zabrania się wynoszenia z domków na zewnątrz ośrodka (koce ,leżaki).
 • Zabrania się używania w domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych nie będących na jego wyposażeniu.
 • Dostęp do łaźni w godzinach 6:00-9:00 16:00-22:00.
 • W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia ośrodka wczasowicz zobowiązany jest do jego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 • Sprzęt p. Poż znajdujący się na terenie ośrodka służy wyłącznie do celów gaśniczych. W razie zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować cały ośrodek oraz powiadomić straż pożarną.
 • Nie wolno parkować pojazdów przy domkach, do parkowania jest wyznaczony parking strzeżony.
 • Wyjazdy bądź wjazdy w porze nocnej należy zgłaszać w recepcji.
 • Ośrodek „TINA” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież przedmiotów będących własnością wczasowiczów. W przypadku kradzieży należy natychmiast zawiadomić kierownika ośrodka i Komisariat Policji w Jarosławcu.
 • Wszelkie usterki w domkach/pokojach należy zgłaszać w recepcji.
 • Osoby odwiedzające wczasowiczów, a nie zameldowane w OW TINA zobowiązane są do opuszczenia ośrodka do godziny 22:00, w przeciwnym wypadku należy zgłosić się do recepcji.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00-07:00.
 • Wczasowicze zobowiązani są do utrzymania czystości w domkach/pokojach oraz na terenie ośrodka.
 • Po zakończeniu pobytu należy domek/pokój zgłosić w recepcji do odbioru.
 • W przypadku opóźnienia przyjazdu względnie wcześniejszego wyjazdu oraz rezygnacji w trakcie turnusu -Ośrodek nie zwraca za utracone świadczenia.
 • Każdy wczasowicz winien zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest bezwzględnie zobowiązany do jego przestrzegania.

Życzymy dużo slońca i udanego pobytu!!!